Název projektu:

EASIT - nové projekty

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009513

Předmět a cíl:

S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu ICT a sdílené služby, firma vyvíjí nové produkty a tvoří nová pracovní místa.